z
عضویت / ورود
مدرسه اینورس
رشته VFX
پرفروش

معانی و ساختار برند

در دوره آنلاین معانی و ساختار برند مدرسه اینورس، هنرجویان اولین قدم را برای آشنایی و شناخت دقیق از مفاهیم برند، برندسازی و مدیریت برند برمی‌دارند. همچنین سوتفاهم‌ها درباره مفهوم برند و برندینگ را کنار می‌گذارند و درک خود درباره برندینگ را تصحیح می‌کنند.
4.3 (10 ) شهرزاد اسفرجانی
فارسی

599,000 تومان

ورود/عضویت
این دوره شامل
  • 7 فصل
  • 19 درس
  • مدت زمان ویدیوی آموزشی: 5 ساعت
  • مدت زمان مورد نیاز برای تمرین: 15 ساعت
  • مبتدی
  • گواهی پایان دوره

مخاطبین این دوره

جوانانی که در مسیر ساختن و شکل دادن یک برند قرار دارند، مدیرانی که باید برند را اداره کنند، افراد شاغل در دپارتمان برندینگ و بازاریابی برندها، هنرجویان، دانش‌جویان و فارغ‌التحصیلان این حیطه و ... مخاطبان این دوره هستند.

نیازمندی‌های دوره

  • آشنایی با اصول و مبانی بازاریابی پیش‌نیاز شرکت در این دوره است.

توضیحات دوره

بدون تردید تنها فاکتوری که می‌تواند یک شرکت را از رقبا متمایز کند برند است. امروزه رفتار و فعالیت درست در حیطه برند و برندینگ علاوه بر اینکه درک مخاطبان از آن برند را به طور کامل در دستان مدیریت قرار می‌دهد، می‌تواند منابع سازمانی را به بهترین شکل مدیریت نموده و پیشرفت و موفقیت شرکت را بیش از پیش ممکن کند. اما برای اینکه چنین رفتار و فعالیت درستی اتفاق بیفتد، باید در ابتدا درک درست از مفاهیم و تعاریف اولیه برند حاصل شده و سوتفاهم‌ها درباره برند پایان یابد. با توجه به رقابت فشرده در بازار کار همه صنایع، مدیران برند، صاحبان کسب و کارها و همچنین افرادی که قصد ساختن و شکل دادن یک برند را دارند باید در زمینه برند و برندسازی دانش و تخصص کافی داشته باشند. مدرسه اینورس با در نظر گرفتن این موضوع، دوره آنلاین معانی و ساختار برند را طراحی کرده است. در دوره آنلاین معانی و ساختار برند مدرسه اینورس، هنرجویان اولین قدم را برای آشنایی و شناخت دقیق از مفاهیم برند، برندسازی و مدیریت برند برمی‌دارند. همچنین سوتفاهم‌ها درباره مفهوم برند و برندینگ را کنار می‌گذارند و درک خود درباره برندینگ را تصحیح می‌کنند. در نظر داشته باشید که میزان ساعات هر دوره، شامل مجموع ویدیوهای آموزشی و زمان اختصاص یافته برای یادگیری، تمرین و تکرار هر مبحث است. مدرسه اینورس با تکیه بر 11 سال سابقه درخشان در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی-تعاملی و کارگاهی در حیطه‌های مختلف با هدف در دسترس بودن در تمام نقاط کشور، اقدام به طراحی و تدارک دوره‌های آنلاین نموده است. مهم‌ترین ویژگی‌های دوره‌های مدرسه آنلاین اینورس عبارتند از: طراحی دوره‌ها براساس به‌روز‌ترین استانداردهای آموزشی،‌ طرح درس کاربردی و مهارت‌محور، دسترسی آسان در سراسر کشور، حضور اشخاص حرفه‌ای در هر حوزه به عنوان مدرس، ارائه مدرک مدرسه اینورس.

آنچه یاد می‌گیرید

با گذراندن دوره معانی و ساختار برند مدرسه اینورس، هنرجویان به درک مناسبی از مفاهیم برند رسیده و می‌توانند در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ، ﻗﺪمﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢﺗﺮی ﺑﺮدارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ دوره به هنرجویان کمک می‌کند تا از ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی کنند ﭼﻮن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد از روشﻫﺎی ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

اطلاعات دوره

7 فصل
5 ساعت
فصل 1
00:00
فصل 2
00:00
فصل 3
00:00
فصل 4
00:00
فصل 5
00:00
فصل 6
00:00
فصل 7
00:00

خرید های دانشجویان این دوره

دیزاین هویت بصری 8 ساعت
تومان 599,000

دوره های مرتبط

Gamification badge
Gamification
سهراب مستقیم 4 (2)

تومان 599,000

تومان 1,797,000

در مورد مدرس

شهرزاد اسفرجانی
  • 4 امتیاز
  • 4 نظر
  • 1 درس

امتیاز دانشجوها

دوره های دیگر مدرس